Marketingový audit

Analýza marketingové kampaně na internetu je velmi důležitý bod, nezbytný pro optimalizaci a kontrolu nákladů. Často se stává, že obrovské rozpočty na propagaci firmy na internetu se utrácí zbytečně, v důsledku nevhodného vynakládání prostředků, chybného nastavení reklamní kampaně, a množství dalších faktorů. Naši odborníci provedou důkladnou analýzu vašich stránek, prozkoumají nastavení kontextové reklamy a reklamy v sociálních sítích, klíčová slova pro které jsou propagované vaše webové stránky, poukážou na chyby a nedostatky, jejichž náprava dovolí ušetřit na reklamě a soustředit výdaje na přivedení přímo vašich klientů, a navrhnou konkrétní kroky k dosažení vašich obchodních cílů.

Chcete analýzu své reklamní kampaně?